Navigace
Návštěvnost
TOPlist

Ceník vysušování a služeb

Ceny sjednáváme smluvně po přesné diagnostice a prohlídce objektu.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Prevence

Ceny za preventivní ochranu krovů, stropů, podlah (dvojnásobný postřik fungicidním a insekcitidním přípravkem) se pohybuji od 30,- do 60,- Kč za m2 a odvíjí se od polohy a přístupnosti. Ceny za očištění dřevěných prvků od nečistot před sanaci jsou individuální a odvíjí se od druhu a velikosti znečištění.

Likvidace dřevokazného hmyzu 

Sanace dřevokazného hmyzu v trámech o rozměrech do 20x20 cm (nebo do průřezu 400cm2 ) se pohybuje v cenách od 220 do 527,-- Kč za bm.
Ceny za likvidaci dřevokazného hmyzu v záklopu (prknech) nebo parketách, se pohybují od 400 do 1085,- Kč za m2.
Ceny se odvíjí od tloušťky trámu (záklopu, parkety), jeho polohy, výšky a přístupnosti.
Pokud jsou trámy nebo dřevěné konstrukce obložený dřevěným obkladem nebo sádrokartonem jsou vyšší o 30% až 100%.
Ceny za sanací trámů o rozměrech větších než 20x20 cm (nebo průřezu nad 400cm2) jsou sjednávány individuálně.

Likvidace dřevokazných hub

Sanace dřevokazných hub ve zdech a podlahách se pohybuje v cenách od 600 do 3000,-- Kč za m2 a odvíjí se od tloušťky zdi, její výšky a přístupnosti.
Ceny za likvidaci hub v krovech jsou stejné jako u likvidace dřevokazného hmyzu.

Vysušování zdiva

Ceny za sanaci zavlhlého zdiva jsou už od 1200,-- Kč/m3 a odvíjí se od jeho tloušťky , procentu vlhkosti a jeho polohy.

Konzultace a posudky

Diagnostika a prohlídka objektu je prováděná zpravidla za 500,-kč, tato částka se odečte z konečné ceny za sanaci.
Za individuálně vyžádanou diagnostiku a prohlídku objektu požadujeme uhradit nejnutnější cestovní náklady (PHM), která se odečte z konečné ceny za případnou sanaci.

Ceny za cenové nabídky a písemné posudky se pohybuji od 2000 do 5000,- Kč a výše (průměrně 1000,- Kč za stránku). Odvíjí se od velikosti objektu, rozsahu napadení, dostupnosti apod. Tyto částky se rovněž odečtou od konečné ceny zakázky v pčípadě, že budou realizovány.

U zakázek do 15000,- Kč k ceně služeb připočítáváme alikvotní část dopravy tam i zpět.

Ceny za ošetření chráněných památek jsou stanoveny dohodou dle náročnosti.