TESAŘÍK KROVOVÝ

 

 Tesařík způsobuje škody nejčastěji na zabudovaných, jehličnatých  dřevinách, a proto patří k nejvážnějším škůdcům stavebního dřeva.

Před samotnou sanací je nutné provést důkladnou kontrolu všech dřevěných prvků v objektu a určit rozsah napadení. Pokud je napadení rozsáhlejší, doporučujeme sanovat všechny dřevěné prvky, pokud je napadení v počátečním stádiu, lze sanovat pouze prvky napadené. V případě, že bude do krovu zabudována půdní vestavba, doporučujeme mikrovlnami sanovat celý krov, pokud se zjistí i sebemenší napadení tesaříkem.   

Likvidaci tesaříka mikrovlnnou technologií 
provádíme v každé dřevní hmotě, v krovech, stropních trámech, podlahách,  i dřevěných zdech.  

Sanace nespočívá pouze  v jeho likvidaci mikrovlnami. Při těchto službách provedeme jak odstraněni poškozené dřevné hmoty nebo výměnu totálně degradovaných prvků, taknásledný preventivní nástřik veškerých dřevěných prvků fungicidním a insekcitidním  přípravkem, aby se napadeni v budoucnu neopakovalo. 

Odstraníme všechny příčiny napadení dřevěných konstrukcí škůdci. Provedeme všechny potřebné stavební úpravy a vytvoříme v objektu takové hydroklimatické podmínky (izolace,  větrání, temperování apod.), aby v budoucnu nedocházelo  k opětnému vytváření podmínek pro reinfekci.

                     Fotografie trámu po 40 minutách zahřívání.